szteker

szteker – gniazdko elektryczne (pol.)

Rodzajmnżyw.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…szteker
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…sztekra
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…sztekrowi
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…szteker
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...sztekrym
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…sztekrze
Wołacz l. poj. Ty…sztekrze
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…sztekry
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…sztekrōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…sztekrōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…sztekry
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…sztekrami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…sztekrach
Wołacz l. mn. Wy…sztekry
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

 

Styknie yno styrczyć lica do sztekra, a kocher bydzie grzoł.

Niy zapōmnij wyciōngnyć tego zielozka ze sztekra, aż niy wygorymy.

Sam niy ma wiyncyj sztekrōw, tōż musisz wyciōngnyć te radio ze sztekra.

 

 

Podej dalij…