szterować

szterować (sie) – drażnić, przeszkadzać, denerwować (pol.)

bezokolicznikszterować
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.szteruja
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.szterujesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.szteruje
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.szterujymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.szterujecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.szterujōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.szterowoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.szterowoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.szterowoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.szterowali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.szterowaliście; żeście szterowali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.szterowali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.szterowała żech; szterowałach; żech szterowała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.szterowała żeś; szterowałaś; żeś szterowała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.szterowała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..szterowały my; my szterowały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. szterowałyście; żeście szterowały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.szterowały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.szterowało żech; żech szterowało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.szterowało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.szterowało żeś; żeś szterowało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech szterowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś szterowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł szterowoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my szterowali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście szterowali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli szterowali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech szterowała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś szterowała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była szterowała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my szterowały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście szterowały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były szterowały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech szterowało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś szterowało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było szterowało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . szteruj
tr. rozk. l. poj 3. os.niech szteruje
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.szterujcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech szterujōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. szterowoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. szterowoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.szterowoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.szterowali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. szterowali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.szterowali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.szterowała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
szterowała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.szterowała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. szterowały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.szterowały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.szterowały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. szterowało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.szterowało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.szterowało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych szterowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś szterowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by szterowoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my szterowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście szterowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by szterowali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych szterowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś szterowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by szterowała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my szterowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście szterowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by szterowały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych szterowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś szterowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by szterowało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda szterowoł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz szterowoł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie szterowoł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy szterowali; bydymy szterować
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie szterowali; bydziecie szterować
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm szterowali; bydōm szterować
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda szterowała; byda szterować
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz szterowała; bydziesz szterować
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie szterowała; bydzie szterować
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy szterowały; bydymy szterować
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie szterowały; bydziecie szterować
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm szterowały; bydōm szterować
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda szterowało; byda szterować
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz szterowało; bydziesz szterować
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie szterowało; bydzie szterować
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyszterowany
rzeczownik odczasown.szterowani
Rybnik

Niy szteruj tej kwuki, co niy slezie z tych jajec.

Dyć, dej pokōj tymu synkowi, kej sie bawi, a niy szteruj go.

Mie to szterje, jak ty sztyjc siedzisz przi tymu

Podej dalij…