sztopnadla

sztopnadla – igła do cerowania (pol.)

Rodzajż.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…sztopnadla
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…sztopnadle
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…sztopnadli
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…sztopnadla
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...sztopnadlōm
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…sztopnadli
Wołacz l. poj. Ty…sztopnadlo
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…sztopnadle
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…sztopnadlōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…sztopnadlōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…sztopnadle
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…sztopnadlami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…sztopnadlach
Wołacz l. mn. Wy…sztopnadle
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

 

Do sztopnadle jeszcze poradza naciōngnyć nić, ale do małej jegły niy.

Do szycio dratwōm trza sztopnadla.

 

 

Podej dalij…