sztramować

sztramować (sie) – napinać (pol.)

bezokoliczniksztramować
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.sztramuja
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.sztramujesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.sztramuje
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.sztramujymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.sztramujecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.sztramujōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.sztramowoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.sztrakrowoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.sztramowoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.sztramowali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.sztramowaliście; żeście sztramowali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.sztramowali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.sztramowała żech; sztramowałach; żech sztramowała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.sztramowała żeś; sztarmowałaś; żeś sztramowała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.sztramowała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..sztramowały my; my sztramowały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. sztramowałyście; żeście sztramowały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.sztramowały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.sztramowało żech; żech sztramowało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.sztramowało żeś; żeś sztramowało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.sztramowało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech sztramowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś sztramowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł sztramowoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my sztramowali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście sztramowali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli sztramowali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech sztramowała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś sztramowała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była sztramowała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my sztramowały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście sztramowały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były sztramowały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech sztramowało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś sztramowało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było sztramowało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . sztramuj
tr. rozk. l. poj 3. os.niech sztramuje
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.sztramujcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech sztramujōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. sztramowoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. sztramowoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.sztramowoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.sztramowali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. sztramowali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.sztramowali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.sztramowała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
sztramowała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.sztramowała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. sztramowały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.sztramwały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.sztramowały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. sztramowało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.sztramowało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.sztramowało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych sztramowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś sztramowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by sztramowoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my sztramowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście sztramowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by sztramowali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych sztramowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś sztramowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by sztramowała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my sztramowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście sztramowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by sztramowały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych sztramowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś sztramowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by sztramowało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda sztramowoł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz sztramowoł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie sztramowoł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy sztarmowali; bydymy sztramować
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie sztarmowali; bydziecie sztramować
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm sztramowali; bydōm sztramować
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda sztramowała; byda sztramować
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz sztramowała; bydziesz sztramować
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie sztramowała; bydzie sztramować
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy sztramowały; bydymy sztarmować
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie sztarmowały; bydziecie sztarmować
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm sztramowały; bydōm sztramować
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda sztarmowało; byda sztramować
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz sztarmowało; bydziesz sztarmować
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie sztarmowało; bydzie sztarmować
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernysztarmowany
rzeczownik odczasown.sztramowani
Rybnik

 

Podej dalij…