sztworty

sztworty – czwarty (pol.); vierte (ger.); čtvrtý (cze.); fourth (eng.)

liczebnik porzōndkowysztworty
Mn. l. poj. r. m. (kery we raji?) Sam je...sztworty
Mn. l. poj. r. ż. (kero we raji?) Sam je...sztworto
Mn. l. poj. r. n. (kere we raji?) Sam je...sztworte
Mn. l. mn. r. mos. (kerzi we raji?) Sam sōm... sztworci; sztworte
Mn. l. mn. r. nmos. (kere we raji?) Sam sōm...sztworte
Dop. l. poj. r. m. (kerego we raji?) Sam ni ma...sztwortego
Dop. l. poj. r. ż. (kerej we raji?) Sam ni ma...sztwortej
Dop. l. poj. r. n. (kerego we raji?) Sam ni ma...sztwortego
Dop. l. mn. r. mos. (kerych we raji?) Sam ni ma...sztwortych
Dop. l. mn. r. nmos. (kerych we raji?) Sam ni ma...sztwortych
Cel. l. poj. r. m. (kerymu we raji?) Dziwuja sie...sztwortymu
Cel. l. poj. r. ż. (kerej we raji?) Dziwuja sie...sztwortej
Cel. l. poj. r. n. (kerymu we raji?) Dziwuja sie... sztwortymu
Cel. l. mn. r. mos. (kerym we raji?) Dziwuja sie... sztwortym
Cel. l. mn. r. nmos. (kerym we raji?) Dziwuja sie...
sztwortym
Bier. l. poj. r. mżyw. (kerego we raji?) Widza...sztwortego
Bier. l. poj. r. mnżyw. (kery we raji ? Widza... sztworty
Bier. l. poj. r. ż. (kero we raji ?) Widza..sztworto
Bier. l. poj. r. n. (kere we raji?) Widza... sztworte
Bier. l mn. r. mos. (kerych we raji?)
Widza...
sztwortych
Bier. l. mn r. nmos. (kere we raji?) Widza... sztworte
Narz. l. poj. r. m. (kerym we raji?) Asza sie...
sztwortym
Narz. l. poj. r. ż. (kerōm we raji?) Asza sie...sztwortōm
Narz. l. poj. r. n. (kerym we raji?) Asza sie...sztwortym
Narz. l. mn. r. mos. (kerymi we raji?) Asza sie...sztwortymi
Narz. l. mn. r. nmos. (kerymi we raji?) Asza sie...sztwortymi
Msc. l. poj. r. m. (kerym we raji?) Je żech we...sztwortym
Msc. l. poj. r. ż. (kerej we raji?) Je żech we..sztwortej
Msc. l. poj. r. n. (kerym we raji?) Je żech we...sztwortym
Msc. l. mn. r. mos. (kerych we raji?) Je żech we...sztwortych
Msc. l. mn. r. nmos. (kerych we raji?) Je żech we...sztwortych
Wołacz. l. poj. r. m. Ty...sztworty
Wołacz. l. poj. r. ż. Ty...sztworto
Wołacz. l. poj. r. n. Ty... sztworte
Wołacz. l. mn. r. mos. Wy...sztworci; sztworte
Wołacz. l. mn. r. nmos. Wy...sztworte
liczebnik głōwny (wiela)sztyry

 

Już sztworty rok jezdża tym autym, tōż trza pomału myśleć ô inkszym.

Sztwortego grudnia bergmōny majōm Barborka.

Już biyla sztworto ściana, tōż hneda skōńcza, a bydziesz mōgła myć.

Podej dalij…