sztychnyć

sztychnyć – zaczepić złośliwie, uszczypliwie (pol.)

bezokoliczniksztychnyć
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.sztychna
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.sztychniesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.sztychnie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.sztychnymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.sztychniecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.sztychnōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.sztychnōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.sztychnōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.sztychnōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.sztychli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.sztychliście; żeście sztychli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.sztychli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.sztychła żech; sztychłach; żech sztychła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.sztychła żeś; sztychłaś; żeś sztychła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.sztychła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..sztychły my; my sztychły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. sztychłyście; żeście sztychły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.sztychły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.sztychło żech; żech sztychło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.sztychło żeś; żeś sztychło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.sztychło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech sztychnōł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś sztychnōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł sztychnōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my sztychli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście sztychli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli sztychli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech sztychła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś sztychła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była sztychła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my sztychły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście sztychły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były sztychły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech sztychło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś sztychło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było sztychło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . sztychnij
tr. rozk. l. poj 3. os.niech sztychnie
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.sztychnijcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech sztychnōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. sztychnōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. sztychnōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.sztychnōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.sztychli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. sztychli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.sztychli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.sztychła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
sztychła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.sztychła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. sztychły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.sztychły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.sztychły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. sztychło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.sztychło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.sztychło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych sztychnōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś sztychnōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by sztychnōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my sztychli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście sztychli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by sztychli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych sztychła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś sztychła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by sztychła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my sztychły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście sztychły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by sztychły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych sztychło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś sztychło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by sztychło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernysztychnyty
rzeczownik odczasown.sztychnyci
Rybnik

 

Jak jo cire kedy sztychna, to ôstaniesz siedzieć na rzici.

Tyn Zeflik poradzi tak sztychnyć, aż sie człowiekowi gorko zrobi.

 

 

Podej dalij…