sztyrnoście

sztyrnoście – czternaście (pol.); vierzehn (ger.); čtrnáct (cze.); fourteen (eng.)

liczebnik głōwnysztyrnoście
Mn. l. poj. r. m. (wiela?) Sam je...-
Mn. l. poj. r. ż. (wiela?) Sam je...-
Mn. l. poj. r. n. (wiela?) Sam je...-
Mn. l. mn. r. mos. (wiela?) Sam sōm... sztyrnostu; sztyrnoście
Mn. l. mn. r. nmos. (wiela?) Sam sōm...sztyrnoście
Dop. l. poj. r. m. (wiela?) Sam ni ma...-
Dop. l. poj. r. ż. (wiela?) Sam ni ma...-
Dop. l. poj. r. n. ( wiela?) Sam ni ma...-
Dop. l. mn. r. mos. (wiela?) Sam ni ma...sztyrnostu; sztyrnoście
Dop. l. mn. r. nmos. (wiela?) Sam ni ma...sztyrnoście
Cel. l. poj. r. m. (wiela?) Dziwuja sie...-
Cel. l. poj. r. ż. (wiela?) Dziwuja sie...-
Cel. l. poj. r. n. (wiela?) Dziwuja sie... -
Cel. l. mn. r. mos. (wiela?) Dziwuja sie... sztyrnostu; sztyrnoście
Cel. l. mn. r. nmos. (wiela?) Dziwuja sie...
sztyrnoście
Bier. l. poj. r. mżyw. (wiela?) Widza...-
Bier. l. poj. r. mnżyw. (wiela? Widza... -
Bier. l. poj. r. ż. (wiela?) Widza..-
Bier. l. poj. r. n. (wiela?) Widza... -
Bier. l mn. r. mos. (wiela?)
Widza...
sztyrnostu; sztyrnoście
Bier. l. mn r. nmos. (wiela?) Widza... sztyrnoscie
Narz. l. poj. r. m. (wiela?) Asza sie...
-
Narz. l. poj. r. ż. (wiela?) Asza sie...-
Narz. l. poj. r. n. (wiela?) Asza sie...-
Narz. l. mn. r. mos. (wiela?) Asza sie...sztyrnostōma; sztyrnoście
Narz. l. mn. r. nmos. (wiela?) Asza sie...sztyrnoście
Msc. l. poj. r. m. (wiela?) Je żech we...-
Msc. l. poj. r. ż. (wiela?) Je żech we..-
Msc. l. poj. r. n. (wiela?) Je żech we...-
Msc. l. mn. r. mos. (wiela?) Je żech we...sztyrnostu; sztyrnoście
Msc. l. mn. r. nmos. (wiela?) Je żech we...sztyrnoście
Wołacz. l. poj. r. m. Ty...-
Wołacz. l. poj. r. ż. Ty...-
Wołacz. l. poj. r. n. Ty...
Wołacz. l. mn. r. mos. Wy...sztyrnostu; sztyrnoście
Wołacz. l. mn. r. nmos. Wy...sztyrnoście
liczebnik porzōndkowy (kery we raji?)sztyrnosty
liczebnik wielokrotny (wiela?)-

 

We klasie je nas sztyrnoście synkōw a siedminoście dziołchōw.

Mōmy sztyrnoście kurōw a dwa kokoty.

Zofijka je już sztyrnoście lot staro.

 

Podej dalij…