szuszczeć

szuszczeć – szeleścić; szumieć (pol.)

bezokolicznikszuszczeć
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.szuszcza
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.szuszczysz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.szuszczy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.szuszczymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.szuszczycie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.szuszczōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.szuszczoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.szuszczoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.szuszczoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.szuszczeli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.szuszczeliście; żeście szuszczeli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.szuszczeli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.szuszczała żech; szuszczałach; żech szuszczała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.szuszczała żeś; szuszczałaś; żeś szuszczała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.szuszczała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..szuszczały my; my szuczały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. szuszczałyście; żeście szuszczały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.szuszczały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.szuszczało żech; żech szuszczało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.szuszczało żeś; żeś szuszczało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.szuszczało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech szuszczoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś szuszczoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł szuszczoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my szuszczeli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście szuszczeli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli szuszczeli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech szuszczała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś szuszczała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była szuszczała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my szuszczały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście szuszczały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były szuszczały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech szuszczało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś szuszczało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było szuszczało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . szuszcz
tr. rozk. l. poj 3. os.niech szuszczy
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.szuszczcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech szuszczōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. szuszczoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. szuszczoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.szuszczoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.szuszczeli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. szuszczeli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.szuszczeli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.szuszczała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
szuszczała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.szuszczała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. szuszczały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.szuszczały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.szuszczały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. szuszczało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.szuszczało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.szuszczało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych szuszczoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś szuszczoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by szuszczoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my szuszczeli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście szuszczeli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by szuszczeli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych szuszczała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś szuszczała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by szuszczała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my szuszczały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście szuszczały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by szuszczały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych szuszczało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś szuszczało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by szuszczało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda szuszczoł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz szuszczoł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie szuszczoł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy szuszczeli; bydymy szuszczeć
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie szuszczeli; bydziecie szuszczeć
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm szuszczeli; bydōm szuszczeć
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda szuszczała; byda szuszczeć
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz szuszczała; bydziesz szuszczć
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie szuszczała; bydzie szuszczeć
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy szuszczały; bydymy szuszczeć
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie szuszczały; bydziecie szuszczeć
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm szuszczaly; bydōm szuszczeć
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda szuszczało; byda szuszczeć
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz szuszczało; bydziesz szuszczeć
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie szuszczało; bydzie szuszczeć
imies. przym. czynny-
imies. przym. bierny-
rzeczownik odczasown.szuszczyni
Rybnik

 

To tyn wiater tak szuszczy, a jo żech myślała, że auto jedzie.

Niy szuszcz tak tymi papiōrkami, bo podpadniesz, że jysz bōmbōny.

Musi być wiater, bo słyszeć, jak strōmy szuszczōm

Podej dalij…