szwajsowani

szwajsowani – spawanie (pol.)

Rodzajn.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…szwajsowani
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…szwajsowanio
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…szwajsowaniu
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…szwajsowani
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...szwajsowaniym
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…szwajsowaniu
Wołacz l. poj. Ty…szwajsowani
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…szwajsowania
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…szwajsowaniōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…szwajsowaniōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…szwajsowania
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…szwajsowaniami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…szwajsowaniach
Wołacz l. mn. Wy…szwajsowania
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

 

Niy mosz tam co do szwajsowanio, aż zaś niy przidziesz, jak poschraniōm szwajsaparat.

Jo sie szwajsowanio niy chytōm, bo bych popolōł te blachy.

Brakło mi ciyńkich elektrodōw do szwajsowanio, musza dziepiyro jutro kupić.

Podej dalij…