szwoczka

szwoczka – krawcowa (pol.)

Rodzajż.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…szwoczka
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…szwoczki
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…szwoczce
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…szwoczka
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...szwoczkōm
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…szwoczce
Wołacz l. poj. Ty…szwoczko
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…szwoczki
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…szwoczek
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…szwoczkōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…szwoczki
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…szwoczkami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…szwoczkach
Wołacz l. mn. Wy…szwoczki
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

 

Dzisio musza iś do szwoczki , pasowac klajd,  co mi szyje.

Jo już mōm sztof na klajd u szwoczki zaniesiōny.

Szwoczka mo tam roztomańte mustra, to ci doradzi.

 

Podej dalij…