szyć

szyć (sie) – szyć (pol.)

bezokolicznikszyć
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.szyja
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.szyjesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.szyje
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.szyjymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.szyjecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.szyjōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.szōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.szōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.szōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.szyli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.szyliście; żeście szyli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.szyli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.szyła żech; szyłach; żech szyła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.szyła żeś; szyłaś; żeś szyła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.szyła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..szyły my; my szyły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. szyłyście; żeście szyły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.szyły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.szyło żech; żech szyło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.szyło żeś; żeś szyło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.szyło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech szōł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś szōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł szōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my szyli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście szyli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli szyli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech szyła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś szyła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była szyła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my szyły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście szyły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były szyły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech szyło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś szyło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było szyło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . szyj
tr. rozk. l. poj 3. os.niech szyje
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.szyjcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech szyjōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. szōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. szōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.szōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.szyli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. szyli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.szyli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.szyła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
szyła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.szyła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. szyły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.szyły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.szyły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. szyło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.szyło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.szyło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych szōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś szōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by szōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my szyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście szyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by szyli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych szyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś szyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by szyła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my szyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście szyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by szyły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych szyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś szyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by szyło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda szōł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz szōł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie szōł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy szyli; bydymy szyć
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie szyli; bydziecie szyć
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm szyli; bydōm szyć
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda szyła; byda szyć
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz szyła; bydziesz szyć
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie szyła; bydzie szyć
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy szyły; bydymy szyć
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie szyły; bydziecie szyć
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm szyły; bydōm szyć
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda szyło; byda szyć
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz szyło; bydziesz szyć
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie szyło; bydzie szyć
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyszyty
rzeczownik odczasown.szyci
Rybnik

 

Jo warzić moga, ale szyć niy poradza.

Prōbowoł żech ôtok szyć, ale żech se yno polce pożgoł.

Dziołchy uczōm sie we szkole szyć lōnty dlo lalek, a synki robiōm kadubki dlo ptokōw.

Podej dalij…