szychta

szychta – dniōwka, zmiara robocza (pol.)

Rodzajż.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…szychta
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…szychty
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…szychcie
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…szychta
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...szychtōm
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…szychcie
Wołacz l. poj. Ty…szychto
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…szychty
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…szychtōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…szychtōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…szychty
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…szychtami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…szychtach
Wołacz l. mn. Wy…szychty
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

 

Musza iś warzić, bo chłop za chwila ze szychty przidzie, a niy bydzie mioł ôbiadu.

Musza yno policzyć te szychty, wiela żech to mioł tyn miesiōnc szychtōw przerobiōnych.

Po niedzieli mōm szychta na drugo, tōż rano mogymy iś na grziby kery dziyń.

 

 

Podej dalij…