tańcować

tańcować (sie) – tańczyć (pol.)

bezokoliczniktańcować
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.tańcuja
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.tańcujesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.tańcuje
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.tańcujymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.tańcujecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.tańcujōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.tańcowoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.tańcowoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.tańcowoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.tańcowali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.tańcowaliście; żeście tańcowali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.tańcowali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.tańcowała żech; tańcowałach; żech tańcowała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.tańcowała żeś; tańcowałaś; żeś tańcowała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.tańcowała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..tańcowały my; my tańcowały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. tańcowałyście; żeście tańcowały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.tańcowały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.tańcowało żech; żech tańcowało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.tańcowało żeś; żeś tańcowało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.tańcowało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech tańcowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś tańcowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł tańcowoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my tańcowali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście tańcowali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli tańcowali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech tańcowała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś tańcowała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była tańcowała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my tańcowały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście tańcowały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były tańcowały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech tańcowało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś tańcowało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było tańcowało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . tańcuj
tr. rozk. l. poj 3. os.niech tańcuje
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.tańcujcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech tańcujōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. tańcowoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. tańcowoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.tańcowoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.tańcowali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. tańcowali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.tańcowali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.tańcowała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
tańcowała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.tańcowała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. tańcowały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.tańcowały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.tańcowały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. tańcowało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.tańcowało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.tańcowało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych tańcowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś tańcowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by tańcowoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my tańcowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście tańcowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by tańcowali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych tańcowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś tańcowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by tańcowała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my tańcowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście tańcowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by tańcowały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych tańcowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś tańcowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by tańcowało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda tańcowoł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz tańcowoł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie tańcowoł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy tańcowali, bydymy tańcować
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie tańcowali; bydziecie tańcować
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm tańcowali; bydōm tańcować
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda tańcowała; byda tańcować
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz tańcowała; bydziesz tańcować
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie tańcowała; bydzie tańcować
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy tańcowały; bydymy tańcować
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie tańcowały; bydziecie tańcować
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm tańcowały; bydōm tańcować
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda tańcowało; byda tańcować
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz tańcowało; bydziesz tańcować
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie tańcowało; bydzie tańcować
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernytańcowany
rzeczownik odczasown.tańcowani
Rybnik

 

My przidymy na te weseli, ale tańcować niy bydymy, bo mōmy żałoba po starziku.

Jo niy tańcuja, bo mie noga boli.

Tańcowali my aże hneda do rana.

 

Podej dalij…