toplać

toplać (sie) – taplać, moczyć (pol.)

bezokoliczniktoplać
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.toplōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.toplosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.toplo
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.toplōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.toplocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.toplajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.toploł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.toploł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.toploł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.toplali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.toplaliście; żeście toplali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.toplali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.toplała żech; toplałach; żech toplała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.toplała żeś; toplałaś; żeś toplała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.toplała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..toplały my; my toplały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. toplałyście; żeście toplały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.toplały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.toplało żech; żech toplało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.toplało żeś; żeś toplało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.toplało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech toploł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś toploł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł toploł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my toplali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście toplali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli toplali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech toplała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś toplała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była toplała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my toplały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście toplały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były toplały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech toplało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś toplało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było toplało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . toplej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech toplo
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.toplejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech toplajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. toploł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. toploł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.toploł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.toplali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. toplali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.toplali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.toplała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
toplała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.toplała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. toplały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.toplały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.toplały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. toplało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.toplało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.toplało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych toploł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś toploł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by toploł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my toplali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście toplali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by toplali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych toplała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś toplała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by toplała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my toplały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście toplały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by toplały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych toplało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś toplało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by toplało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda toploł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz toploł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie toploł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy toplali; bydymy toplać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie toplali; bydziecie toplać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm toplali; bydōm toplać
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda toplała; byda toplać
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz toplała; bydziesz toplać
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie toplała; bydzie toplać
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy toplały; bydymy toplać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie toplały; bydziecie toplać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm toplały; bydōm toplać
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda toplało; byda toplać
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz toplało; bydziesz toplać
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie toplało; bydzie toplać
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernytoplany
rzeczownik odczasown.toplani
Rybnik

 

Możecie sie sam chwila toplać w tej wodzie, yno dejcie pozōr, bo sam je gładko.

My se piyły kawa, a dziecka toplały sie w tym kaczoku.

 

 

Podej dalij…