tracić

tracić (sie) – gubić, marnować, tracić (pol.)

bezokoliczniktracić
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.traca
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.tracisz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.traci
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.tracymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.tracicie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.tracōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.traciōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.traciōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.traciōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.traciyli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.traciyliście; żeście traciyli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.traciyli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.traciyła żech; traciyłach; żech traciyła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.traciyła żeś; traciyłaś; żeś traciyła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.traciyła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..traciyły my; my traciyły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. traciyłyście; żeście traciyły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.traciyły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.traciyło żech; żech traciyło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.traciyło żeś; żeś traciyło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.traciyło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech traciōł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś traciōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł traciōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my traciyli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście traciyli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli traciyli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech traciyła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś traciyła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była traciyła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my traciyły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście traciyły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były traciyły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech traciyło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś traciyło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było traciyło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . troć
tr. rozk. l. poj 3. os.niech traci
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.troćcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech tracōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. traciōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. traciōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.traciōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.traciyli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. traciyli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.traciyli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.traciyła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
traciyła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.traciyła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. traciyły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.traciyły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.traciyły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. traciyło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.traciyło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.traciyło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych traciōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś traciōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by traciōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my traciyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście traciyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by traciyli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych traciyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś traciyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by traciyła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my traciyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście traciyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by traciyły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych traciyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś traciyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by traciyło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda traciōł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz traciōł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie traciōł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy traciyli; bydymy tracić
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie traciyli; bydziecie tracić
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm traciyli; bydōm tracić
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda traciyła; byda tracić
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz traciyła; bydziesz tracić
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie traciyła; bydzie tracić
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy traciyły; bydymy tracić
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie traciyły; bydziecie tracić
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm traciyły; bydōm tracić
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda traciyło; byda tracić
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz traciyło; bydziesz tracić
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie traciyło; bydzie tracić
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernytracōny
rzeczownik odczasown.tracyni
Rybnik

POL: (1) gubić coś; (2) marnować materiał, energię; (3) tracić czas, zdrowie, (4) tracić sie -mieć zanik pamięci; (5) tracić sie – wychodzić niepostrzeżenie.

 

Jo sam przi ciebie yno zdrowi traca, nic wiyncyj.

Idziesz a tracić, jo musza za tobōm zbiyrać. Gazeta żeś straciyła.

Niypotrzebnie tracymy czas, że na niego czakōmy, ôn i tak niy przidzie.

Jo sie pomału traca,  ty sam jeszcze chwila doczkej.

Starzik sie już nikedy tracōm, tōż niy idzie im za fest wierzić

 

Podej dalij…