trichter

trichter – lejek (pol.)

Rodzajmnżyw.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…trichter
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…trichtra
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…trichtrowi
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…trichter
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...trichtrym
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…trichtrze
Wołacz l. poj. Ty…trichtrze
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…trichtry
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…trichtrōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…trichtrōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…trichtry
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…trichtrami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…trichtrach
Wołacz l. mn. Wy…trichtry
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

 

Dyć wejź trichter, bo bez trichtra niy lalejesz kelniōm tego tyju do flaszki.

Do flaszki trza loć woda bez trichter.

Niy mosz sam kaj trichtra, bo musza doloć ôleju do motora.

 

Podej dalij…