trōmfnyć

trōmfnyć – skontrować, odpowiedzieć (pol.)

bezokoliczniktrōmfnyć
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.trōmfna
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.trōmfniesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.trōmfnie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.trōmfnymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.trōmfniecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.trōmfnōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.trōmfnōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.trōmfnōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.trōmfnōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.trōmfli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.trōmfliście; żeście trōmfli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.trōmfli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.trōmfła żech; trōmfłach; żech trōmfła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.trōmfła żeś; trōmfłaś; żeś trōmfła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.trōmfła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..trōmfły my; my trōmfły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. trōmfłyście; żeście trōmfły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.trōmfły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.trōmfło żech; żech trōmfło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.trōmfło żeś; żeś trōmfło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.trōmfło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech trōmfnōł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś trōmfnōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł trōmfnōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my tōmfli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście trōmfli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli trōmfli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech trōmfła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś trōmfła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była trōmfła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my trōmfły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście trōmfły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były trōmfły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech trōmfło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś trōmfło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było trōmfło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . trōmfnij
tr. rozk. l. poj 3. os.niech trōmfnie
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.trōmfnijcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech trōmfnōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. trōmfnōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. trōmfnōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.trōmfnōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.trōmfli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. trōmfli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.trōmfli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.trōmfła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
trōmfła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.trōmfła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. trōmfły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.trōmfły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.trōmfły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. trōmfło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.trōmfło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.trōmfło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych trōmfnōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś trōmdnōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by trōmfnōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my trōmfli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście trōmfli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by trōmfli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych trōmfła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś trōmfła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by trōmfła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my trōmfły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście trōmfły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by trōmfły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych trōmfło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś trōmfło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by trōmfło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernytrōmfnyty
rzeczownik odczasown.trōmfnyci
Rybnik

POL: skontrować słownie, odpowiedzieć na zaczepkę słowną.

 

Tyn Ziguś mi sztyjc dogadowoł, aż żech mu roz trōmfnōł a wiyncyj się niy ôdzywo.

Jak jo ci kedy trōmfna, to ci sie ôdechce  ôdzywać.

Z niego te taki cichy synek, ale poradzi tak trōmfnyć, aż we rzici zaszczypie.

Podej dalij…