trowa

trowa – trawa (pol.)

Rodzajż.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…trowa
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…trowy
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…trowie
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…trowa
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...trowōm
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…trowie
Wołacz l. poj. Ty…trowo
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…trowy
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…trowōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…trowōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…trowy
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…trowami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…trowach
Wołacz l. mn. Wy…trowy
Przimiotnik (jaki? czyj?)-
Rybnik

 

Wciepnij tam trocha trowy kurōm, niech se podziubiōm.

Połōż ta deka na trowie, a niy na betōngu.

Kaj żeś sie to kuloł, że mosz całe galoty ôd trowy zielōne?

 

Podziel się…