truła

truła – trumna (pol.)

Rodzajż.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…truła
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…truły
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…trule
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…truła
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...trułōm
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…trule
Wołacz l. poj. Ty…truło
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…truły
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…trułōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…trułōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…truły
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…trułami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…trułach
Wołacz l. mn. Wy…truły
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

 

Za trułōm szła baba z dzieciami.

Jo niy szoł żech sie podziwać na Zigusia, bo niy rod ôglōndōm kerego we trule.

Mie sie dycko spōmino, jak żech widziała starzika leżeć we trule.

 

Podej dalij…