trzyć

trzyć (sie) – trzeć (pol.)

bezokoliczniktrzyć
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.trza
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.trzesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.trze
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.trzymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.trzecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.trzōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.trzōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.trzōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.trzōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.trzyli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.trzyliście; żeście trzyli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.trzyli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.trzyła żech; trzyłach; żech trzyła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.trzyła żeś; trzyłaś; żeś trzyła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.trzyła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..trzyły my; my trzyły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. rzyłyście; żeście trzyły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.trzyły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.trzyło żech; żech trzyło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.trzyło żeś; żeś trzyło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.trzyło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech trzōł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś trzōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł trzōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my trzyli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście trzyli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli trzyli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech trzyła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś trzyła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była trzyła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my trzyły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście trzyły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były trzyły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech trzyło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś trzyło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było trzyło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . trzij
tr. rozk. l. poj 3. os.niech trze
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.trzijcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech trzōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. trzōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. trzōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.trzōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.trzyli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. trzyli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.trzyli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.trzyła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
trzyła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.trzyła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. trzyły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.trzyły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.trzyły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. trzyło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.trzyło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.trzyło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych trzōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś trzōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by trzōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my trzyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście trzyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by trzyli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych trzyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś trzyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by trzyła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my trzyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście trzyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by trzyły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych trzyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś trzyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by trzyło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda trzōł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz trzōł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie trzōł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy trzyli; bydymy trzyć
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie trzyli; bydziecie trzyć
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm trzyli; bydōm trzyć
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda trzyła; byda trzyć
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz trzyła; bydziesz trzyć
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie trzyła; bydzie trzyć
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy trzyły; bydymy trzyć
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie trzyły; bydziecie trzyć
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm trzyły; bydōm trzyć
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda trzyło; byda trzyć
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. -os. r. n.
bydziesz trzyło; bydziesz trzyć
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie trzyło; bydzie trzyć
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernytrzyty
rzeczownik odczasown.trzyci
Rybnik

 

Ty szkrobej te kartofle, a jo już byda ich trzyła na placki.

Tyn szusblech mosz krziwy, bezto ci trze ô kōłko.

 

Podej dalij…