tulpa

tulpa – tulipan (pol.)

Rodzajż.
Mn. l. poj. (kto? co?) Sam je…tulpa
Dop. l. poj. (kogo? czego?) Sam ni ma…tulpy
Cel. l. poj (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…tulpie
Bier. l. poj. (kogo? co?) Widza…tulpa
Narz. l. poj. (kim? czym?) Asza sie...tulpōm
Msc. l. poj (kim? czym?) Je żech we…tulpie
Wołacz l. poj. Ty…tulpo
Mn. l. mn. (kto? co?) Sam sōm…tulpy
Dop. l. mn. (kogo? czego?) Sam ni ma…tulpōw
Cel. l. mn. (kōmu? czymu?) Dziwuja sie…tulpōm
Bier. l. mn. (kogo? co?) Widza…tulpy
Narz. l. mn. (kim? czym?) Asza sie…tulpami
Msc. l. mn. (kim? czym?) Je żech we…tulpach
Wołacz l. mn. Wy…tulpy
Przimiotnik (jaki? czyj?)-

 

Urwej pora tulpōw a prziniyś do wazōna.

Skōnd mosz taki piykne, kolorowe tulpy?

Tulpy już zaczynajōm wylazować z ziymie.

Podej dalij…