ubiylōny

ubiylōny – umalowany (pol.)

imiesłów przymiotn. biernyubiylōny
Mn. l. poj. r. m. (jaki?) Sam je...ubiylōny
Mn. l. poj. r. ż. (jako?) Sam je...ubiylōno
Mn. l. poj. r. n. (jaki?) Sam je...ubiylōne
Mn. l. mn. r. mos. (jacy? jaki?) Sam sōm... ubiylōni; ubiylōne
Mn. l. mn. r. nmos.(jaki?) Sam sōm...ubiylōne
Dop. l. poj. r. m. (jakigo?) Sam ni ma...ubiylōnego
Dop. l. poj. r. ż. (jakij?) Sam ni ma...ubiylōnej
Dop. l. poj. r. n. ( jakigo?) Sam ni ma...ubiylōnego
Dop. l. mn. r. mos. (jakich?) Sam ni ma...ubiylōnych
Dop. l. mn. r. nmos. (jakich?) Sam ni ma...ubiylōnych
Cel. l. poj. r. m. (jakimu?) Dziwuja sie...ubiylōnymu
Cel. l. poj. r. ż. (jakij?) Dziwuja sie...ubiylōnej
Cel. l. poj. r. n. (jakimu?) Dziwuja sie... ubiylōnymu
Cel. l. mn. r. mos. (jakim?) Dziwuja sie... ubiylōnym
Cel. l. mn. r. nmos. (jakim?) Dziwuja sie...
ubiylōnym
Bier. l. poj. r. mżyw. (jakigo?) Widza...ubiylōnego
Bier. l. poj. r. mnżyw. (jaki? Widza... ubiylōny
Bier. l. poj. r. ż. (jako?) Widza..ubiylōno
Bier. l. poj. r. n. (jaki?) Widza... ubiylōne
Bier. l mn. r. mos. (jakich?)
Widza...
ubiylōnych
Bier. l. mn r. nmos. (jaki?) Widza... ubiylōne
Narz. l. poj. r. m. (jakim?) Asza sie...
ubiylōnym
Narz. l. poj. r. ż. (jakom?) Asza sie...ubiylōnōm
Narz. l. poj. r. n. (jakim?) Asza sie...ubiylōnym
Narz. l. mn. r. mos. (jakimi?) Asza sie...ubiylōnymi
Narz. l. mn. r. nmos. (jakimi?) Asza sie...ubiylōnymi
Msc. l. poj. r. m. (jakim?) Je żech we...ubiylōnym
Msc. l. poj. r. ż. (jakij?) Je żech we..ubiylōnej
Msc. l. poj. r. n. (jakim?) Je żech we...ubiylōnym
Msc. l. mn. r. mos. (jakich?) Je żech we...ubiylōnych
Msc. l. mn. r. nmos. (jakich?) Je żech we...ubiylōnych
Wołacz. l. poj. r. m. Ty...ubiylōny
Wołacz. l. poj. r. ż. Ty...ubiylōno
Wołacz. l. poj. r. n. Ty... ubiylōne
Wołacz. l. mn. r. mos. Wy...ubiylōni; ubiylōne
Wołacz. l. mn. r. nmos. Wy...ubiylōne
stop. wyższy przymiotn.. -
przysłówek (jak? jako?)-

 

SI: Ta izba była ledwa ubiylōno, a zaś je do biylynio, bo ciebie sie zachciało kōminy wymiatać.

PL: Ten pokój był właśnie umalowany, a znowu jest do malowania, bo tobie zachciało się wymiatać kominy.

Podej dalij…