ubrać

ubrać (sie) – odjąć, zmniejszyć ilość (pol.)

bezokolicznikubrać
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.ubiera
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.ubieresz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.ubiere
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.ubierymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.ubierecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.ubierōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.ubroł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.ubroł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.ubroł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.ubrali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.ubraliście; żeście ubrali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.ubrali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.ubrała żech; ubrałach; żech ubrała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.ubrała żeś; ubrałaś; żeś ubrała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.ubrała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..ubrały my; my ubrały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. ubrałyście; żeście ubrały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.ubrały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.ubrało żech; żech ubrało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.ubrało żeś; żeś ubrało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.ubrało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech ubroł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś ubroł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł ubroł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my ubrali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście ubrali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli ubrali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech ubrała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś ubrała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była ubrała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my ubrały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście ubrały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były ubrały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech ubrało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś ubrało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było ubrało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . ubier
tr. rozk. l. poj 3. os.niech ubiere
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.ubiercie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech ubierōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. ubroł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. ubroł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.ubroł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.ubrali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. ubrali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.ubrali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.ubrała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
ubrała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.ubrała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. ubrały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.ubrały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.ubrały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. ubrało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.ubrało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.ubrało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych ubroł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś ubroł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by ubroł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my ubrali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście ubrali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by ubrali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych ubrała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś ubrała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by ubrała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my ubrały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście ubrały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by ubrały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych ubrało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś ubrało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by ubrało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyubrany
rzeczownik odczasown.ubrani
Rybnik

POL: odjąć czegoś, zmniejszyć ilość.

 

Zaś nōm ubrali tego wōnglo na grubie a zwiōnzki siedzōm cicho.

Ubier mi sam ze dwie te kluski, bo tego mōm za dużo.

Doczkej, jo ci ubiera tego miszōngu trocha z tej kary, bo tego niy zawieziesz takigo pełnego.

Pōdż, ubierymy trocha tego ôbiylo z tego miecha, bo tego niy dźwigniesz.

Ty za piyknie wyglōndosz, ciebie mi sie zdo trza kustu ubrać.

Ubier mi trocha tej kawy ze szolki, bo bydzie za mocno

Podej dalij…