uciekać

uciekać – uciekać (pol.)

bezokolicznikuciekać
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.uciekōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.uciekosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.ucieko
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.uciekōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.uciekocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.uciekajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.uciekoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.uciekoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.uciekoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.uciekali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.uciekaliście; żeście uciekali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.uciekali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.uciekała żech; uciekałach; żech uciekała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.uciekała żeś; uciekałaś; żeś uciekała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.uciekała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..uciekały my; my uciekały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. uciekałyście; żeście uciekały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.uciekały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.uciekało żech; żech uciekało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.uciekało żeś; żeś uciekało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.uciekało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech uciekoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś uciekoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł uciekoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my uciekali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście uciekali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli uciekali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech uciekała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś uciekała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była uciekała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my uciekały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście uciekały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były uciekały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech uciekało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś uciekało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było uciekało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . uciekej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech ucieko
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.uciekejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech uciekajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. uciekoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. uciekoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.uciekoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.uciekali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. uciekali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.uciekali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.uciekała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
uciekała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.uciekała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. nmos. uciekały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.uciekały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.uciekały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. uciekało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.uciekało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.uciekało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych uciekoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś uciekoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by uciekoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my uciekali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście uciekali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by uciekali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych uciekała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś uciekała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by uciekała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my uciekały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście uciekały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by uciekały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych uciekało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś uciekało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by uciekało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. bierny-
rzeczownik odczasown.uciekani
Rybnik

 

Piesku, uciekej z drōgi, bo cie sam auto przejedzie.

Czamu tak uciekosz przedy mnōm?

Kajś mi sam luft ucieko z tego kōłka, mi sie zdo bez wyntil.

Podej dalij…