uciś

uciś (siw) – upchać, upchnać (pol)

bezokolicznikuciś
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.ucisna
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.uciśniesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.uciśnie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.ucisnymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.uciśniecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.ucisnōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.ucis żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.ucis żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.ucis
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.uciśli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.uciśliście; żeście uciśli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.uciśli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.ucisła żech; ucisłach; żech ucisła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.ucisła żeś; ucisłaś; żeś ucisła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.ucisła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..ucisły my; my ucisły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. ucisłyście; żeście ucisły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.ucisły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.ucisło żech; żech ucisło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.ucisło żeś; żeś ucisło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.ucisło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech ucis
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś ucis
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł ucis
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my uciśli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście uciśli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli uciśli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech ucisła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś ucisła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była wcisła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my ucisły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście ucisły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były ucisły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech ucisło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś ucisło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było ucisło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . uciś
tr. rozk. l. poj 3. os.niech uciśnie
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.uciście
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech ucisnōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. ucis bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. ucis byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.ucis by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.uciśli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. uciśli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.uciśli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.ucisła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
ucisła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.ucisła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. ucisły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.ucisły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.ucisły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. ucisło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.ucisło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.ucisło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych ucis
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś ucis
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by ucis
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my uciśli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście uciśli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by uciśli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych ucisła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś ucisła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by ucisła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my ucisły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście ucisły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by ucisły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych ucisło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś ucisło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by ucisło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyucisnyty
rzeczownik odczasown.ucisnyci
Rybnik

 

Uciś dobrze te siano do miecha, co wiyncyj wlezie.

Ucisłaś dobrze ta trowa na fōrze, niy bydymy jōm tracic po drōdze?

Tyn motorcykel je za ciynżki, niy poradza go uciś, tōż musza go sam ôstawić, a prziajda ze prziczepōm pō niego.

Podej dalij…