udać

udać (sie) – wydać pieniądze, być udane, wydarzone, (pol.)

bezokolicznikudać
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.udōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.udosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.udo
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.udōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.udocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.udajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.udoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.udoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.udoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.udali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.udaliście; żeście udali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.udali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.udała żech; udałach; żech udała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.udała żeś; udałaś; żeś udała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.udała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..udały my; my udały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. udałyście; żeście udały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.udały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.udało żech; żech udało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.udało żeś; żeś udało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.udało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech udoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś udoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł udoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my udali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście udali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli udali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech udała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś udała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była udała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my udały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście udały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były udały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech udało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś udało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było udało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . udej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech udo
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.udejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech udajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. udoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. udoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.udoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.udali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. udali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.udali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.udała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
udała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.udała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. udały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.udały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.udały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. udało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.udało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.udało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych udoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś udoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by udoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my udali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście udali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by udali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych udała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś udała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by udała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my udały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście udały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by udały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych udało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś udało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by udało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyudany
rzeczownik odczasown.udani
Rybnik

POL: (1) wydać pieniądze; (2) wykonać coś, niekoniecznie dzięki umiejętnościom, ale też dzięki łutowi szczęścia.

 

Wszystki piniōndze żech udała we sklepie, a nic takigo żech niy kupiyła.

Jak mi sie udo uciyc trocha warciyj z roboty, co ci ôbejrza tyn motorcykel, co mu je.

Sam mosz za drōga 10 zł, yno ich zaroz niy udej na gupoty.

Sprōbuja ci poszwajsować ta rułka, ale niy wiym, czy mi sie to udo, bo to już je fest zaruściałe sam.

 

 

 

 

Podej dalij…