udować

udować (sie) – udawać, symulować, wydawać (pol.)

bezokolicznikudować
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.udowōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.udowosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.udowo
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.udowōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.udowocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.udowajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.udowoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.udowoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.udowoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.udowali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.udowaliście; żeście udowali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.udowali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.udowała żech; udowałach; żech udowała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.udowała żeś; udowałaś; żeś udowała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.udowała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..udowały my; my udowały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. udowałyście; żeście udowały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.udowały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.udowało żech; żech udowało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.udowało żeś; żeś udowało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.udowało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech udowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś udowoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł udowoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my udowali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście udowali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli udowali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech udowała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś udowała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była udowała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my udowały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście udowały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były udowały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech udowało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś udowało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było udowało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . udowej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech udowo
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.udowejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech udowajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. udowoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. udowoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.udowoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.udowali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. udowali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.udowali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.udowała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
udowała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.udowała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. udowały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.udowały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.udowały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. udowało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.udowało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.udowało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych udowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś udowoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by udowoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my udowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście udowali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by udowali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych udowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś udowała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by udowała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my udowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście udowały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by udowały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych udowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś udowało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by udowało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda udowoł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz udowoł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie udowoł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy udowali; bydymy udować
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie udowali; bydziecie udować
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm udowali; bydōm udować
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda udowała; byda udować
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz udowała; bydziesz udować
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie udowała; bydzie udować
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy udowały; bydymy udować
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie udowały; bydziecie udować
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm udowały; bydōm udować
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda udowało; byda udować
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz udowało; bydziesz udować
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie udowało; bydzie udować
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyudowany
rzeczownik odczasown.udowani
Rybnik

POL: (1) wydawac pieniądze; (2)  udawać, coś lub kogoś nierzeczywistego, nieprawdziwego, symulować; (3) mieć szczęście, robić coś dzięki łutowi szczęścia.

 

Dzisiej mioł żech szczynści, bo mi sie udało znojś na drōdze 5 zł, tōż żech se zarozki loda kupiōł.

Jak chcesz udować piniōndze, tōż se ich piyrsze musisz zarobić.

Niy udowaj, bo żeś sie wcale tak fest niy piznōł, żeby cie to tak bolało.

Podej dalij…