udusić

udusić (sie) – udusić, zatruć (pol.)

bezokolicznikudusić
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.udusza
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.udusisz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.udusi
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.uduszymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.udusicie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.uduszōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.udusiōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.udusiōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.udusiōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.udusiyli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.udusiyliście; żeście udusiyli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.udusiyli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.udusiyła żech; udusiyłach; żech udusiyła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.udusiyła żeś; udusiyłaś; żeś udusiyła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.udusiyła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..udusiyły my; my udusiyły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. udusiyłyście; żeście udusiyły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.udusiyły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.udusiyło żech; żech udusiyło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.udusiyło żeś; żeś udusiyło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.udusiyło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech udusiōł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś udusiōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł udusiōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my udusiyli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście udusiyli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli udusiyli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech udusiyła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś udusiyła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była udusiyła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my udusiyły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście udusiyły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były udusiyły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech udusiyło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś udusiyło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było udusiyło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . uduś
tr. rozk. l. poj 3. os.niech udusi
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.uduście
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech uduszōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. udusiōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. udusiōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.udusiōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.udusiyli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. udusiyli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.udusiyli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.udusiyła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
udusiyła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.udusiyła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. udusiyły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.udusiyły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.udusiyły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. udusiyło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.udusiyło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.udusiyło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych udusiōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś udusiōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by udusiōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my udusiyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście udusiyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by udusiyli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych udusiyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś udusiyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by udusiyła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my udusiyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście udusiyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by udusiyły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych udusiyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś udusiyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by udusiyło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyuduszōny
rzeczownik odczasown.uduszyni
Rybnik

POL: (1) udusić, odciąć dopływ powietrza do płuc; (2) zatruć trującymi wyziewami

 

Czym ty to tam hajcujesz, dyć ty nas sam udusisz.

Niy wiōnzej mu tak mocno tej czopki pod karkym, bo go udusisz.

Spolōł żech kartofle na piecu, a bōł taki smrōd, żech se myśloł, że sie udusza.

 

Podej dalij…