udziubać

udziubać (sie) – udziobać (pol.)

bezokolicznikudziubać
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.udziubia
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.udziubiesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.udziubie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.udziubiymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.udziubiecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.udziubiōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.udziuboł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.udziuboł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.udziuboł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.udziubali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.udziubaliście; żeście udziubali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.udziubali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.udziubała żech; udziubałach; żech udziubała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.udziubała żeś; udziubałaś; żeś udziubała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.udziubała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..udziubały my; my udziubały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. udziubałyście; żeście udziubały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.udziubały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.udziubało żech; żech udziubało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.udziubało żeś; żeś udziubało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.udziubało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech udziuboł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś udziuboł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł udziuboł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my udziubali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście udziubali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli udziubali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech udziubała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś udziubała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była udziubała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my udziubały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście udziubały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były udziubały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech udziubało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś udziubało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było udziubało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . udziubej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech udziubie
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.udziubejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech udziubiōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. udziuboł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. udziuboł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.udziuboł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.udziubali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. udziubali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.udziubali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.udziubała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
udziubała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.udziubała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. udziubały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.udziubały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.udziubały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. udziubało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.udziubało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.udziubało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych udziuboł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś udziuboł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by udziuboł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my udziubali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście udziubali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by udziubali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych udziubała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś udziubała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by udziubała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my udziubały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście udziubały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by udziubały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych udziubało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś udziubało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by udziubało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyudziubany
rzeczownik odczasown.udziubani
Rybnik

POL: dziobać wiele razy do skutku, aż sie coś udziobie

 

Tyn gōnsiōr tak dłōgo dziuboł tyn szpagat, aż go bōł udziuboł, a fōrtka sie ôtworziła i gynsi ucykły z kotyka.

 

Podej dalij…