ugryź

ugryź (sie) – ugryźć (pol.); kousnout (cze.)

bezokolicznikugryź
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.ugryza
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.ugryziesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.ugryzie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.ugryzymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.ugryziecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.ugryzōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.ugryz żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.ugryz żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.ugryz
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.ugryźli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.ugryźliście; żeście ugryźli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.ugryźli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.ugryzła żech; ugryzłach; żech ugryzła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.ugryzła żeś; ugryzłaś; żeś ugryzła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.ugryzła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..ugryzły my; my ugryzły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. ugryzłyście; żeście ugryzły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.ugryzły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.ugryzło żech; żech ugryzło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.ugryzło żeś; żeś ugryzło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.ugryzło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech ugryz
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś ugryz
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł ugryz
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my ugryźli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście ugryźli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli ugryźli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech ugryzła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś ugryzła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była ugryzła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my ugryzły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście ugryzły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były ugryzły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech ugryzło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś ugryzło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było ugryzło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . ugryź
tr. rozk. l. poj 3. os.niech ugryzie
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.ugryźcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech ugryzōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. ugryz bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. ugryz byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.ugryz by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.ugryźli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. ugryźli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.ugryźli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.ugryzła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
ugryzła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.ugryzła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. ugryzły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.ugryzły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.ugryzły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. ugryzło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.ugryzło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.ugryzło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych ugryz
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś ugryz
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by ugryz
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my ugryźli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście ugryźli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by ugryźli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych ugryzła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś ugryzła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by ugryzła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my ugryzły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście ugryzły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by ugryzły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych ugryzło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś ugryzło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by ugryzło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyugryziōny
rzeczownik odczasown.ugryziyni
Rybnik

 

Dej pozōr, aż cie tyn pies niy ugryzie.

Ugryź jeszcze troszyczka tego chleba.

Dzisiej mi sam pies ôd sōmsiada ugryz dziecko, a niy wiym, czy bōł szczypiōny, bo sōmsiod niy chce mi pokozać papiōrōw, tōż byda musiała iś z tym na policyjo.

 

Podej dalij…