ukidać

ukidać (sie) – uchlapać, poplamić (pol.)

bezokolicznikukidać
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.ukidōm; ukidza
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.ukidosz; ukidzesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.ukido; ukidze
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.ukidōmy; ukidzymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.ukidocie; ukidzecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.ukidajōm; ukidzōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.ukidoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.ukidoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.ukidoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.ukidali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.ukidaliście; żeście ukidali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.ukidali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.ukidała żech; ukidałach; żech ukidała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.ukidała żeś; ukidałaś; żeś ukidała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.ukidała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..ukidały my; my ukidały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. ukidałyście; żeście ukidały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.ukidały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.ukidało żech; żech ukidało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.ukidało żeś; żeś ukidało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.ukidało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech ukidoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś ukidoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł ukidoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my ukidali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście ukidali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli ukidali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech ukidała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś ukidała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była ukidała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my ukidały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście ukidały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były ukidały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech ukidało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś ukidało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było ukidało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . ukidej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech ukido; niech ukidze
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.ukidejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech ukidajōm; niech ukidzōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. ukidoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. ukidoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.ukidoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.ukidali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. ukidali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.ukidali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.ukidała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
ukidała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.ukidała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. ukidały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.ukidały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.ukidały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. ukidało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.ukidało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.ukidało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych ukidoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś ukidoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by ukidoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my ukidali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście ukidali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by ukidali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych ukidała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś ukidała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by ukidała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my ukidały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście ukidały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by ukidały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych ukidało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś ukidało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by ukidało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyukidany
rzeczownik odczasown.ukidani
Rybnik

 

Dej pozōr, aż zaś se całej koszule niy ukidzesz.

Jako żeś to jod, żeś se cało koszula ukidoł .

 

Podej dalij…