ukulać

ukulać (sie) – utoczyć, uturlać (pol.)

bezokolicznikukulać
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.ukulōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.ukulosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.ukulo
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.ukulōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.ukulocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.ukulajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.ukuloł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.ukuloł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.ukuloł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.ukulali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.ukulaliście; żeście ukulali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.ukulali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.ukulała żech; ukulałach; żech ukulała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.ukulała żeś; ukulałaś; żeś ukulała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.ukulała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..ukulały my; my ukulały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. ukulałyście; żeście ukulały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.ukulały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.ukulało żech; żech ukulało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.ukulało żeś; żeś ukulało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.ukulało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech ukuloł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś ukuloł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł ukuloł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my ukulali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście ukulali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli ukulali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech ukulała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś ukulała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była ukulała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my ukulały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście ukulały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były ukulały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech ukulało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś ukulało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było ukulało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . ukulej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech ukulo
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.ukulejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech ukulajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. ukuloł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. ukuloł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.ukuloł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.ukulali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. ukulali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.ukulali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.ukulała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
ukulała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.ukulała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. ukulały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.ukulały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.uklulały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. ukulało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.ukulało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.ukulało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych ukuloł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś ukuloł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by ukuloł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my ukulali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście ukulali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by ukulali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych ukulała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś ukulała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by ukulała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my ukulały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście ukulały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by ukulały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych ukulało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś ukulało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by ukulało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyukulany
rzeczownik odczasown.ukulani
Rybnik

 

Pōmōż mi ukulać te kluski, bo jo sama niy zdōnża do ôbiadu.

Ukulōmy taki wielki trzi kulki a zrobiymy sznyjmana.

Poradzisz ululać tako kulka ze plasteliny?

 

 

Podej dalij…