umazać

umazać (sie) – ubrudzić (pol.)

bezokolicznikumazać
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.umaża
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.umażesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.umaże
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.umażymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.umażecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.umażōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.umazoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.umazoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.umazoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.umazali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.umazaliście; żeście umazali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.umazali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.umazała żech; umazałach; żech umazała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.umazała żeś; umazałaś; żeś umazała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.umazała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..umazały my; my umazały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. umazałyście; żeście umazały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.umazały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.umazało żech; żech umazało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.umazało żeś; żeś umazało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.umazało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech umazoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś umazoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł umazoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my umazali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście umazali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli umazali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech umazała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś umazała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była umazała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my umazały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście umazały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były umazały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech umazało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś umazało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było umazało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . umoż
tr. rozk. l. poj 3. os.niech umaże
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.umożcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech umażōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. umazoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. umazoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.umazoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.umazali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. umazali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.umazali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.umazała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
umazała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.umazała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. umazały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.umazały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.umazały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. umazało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.umazało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.umazało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych umazoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś umazoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by umazoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my umazali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście umazali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by umazali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych umazała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś umazała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by umazała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my umazały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście umazały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by umazały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych umazało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś umazało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by umazało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -

cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyumazany
rzeczownik odczasown.umazani
Rybnik

 

Niy umoż sie, bo za chwila jadymy do miasta.

Niy chytej sie tego płota, bo je posztrajchowany a sie umażesz.

Chyciōł żech sie tej ruły zaruściałej a żech sie cały umazoł.

 

Podej dalij…