umiyrać

umiyrać – umierać (pol.)

bezokolicznikumiyrać
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.umiyrōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.umiyrosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.umiyro
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.umiyrōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.umiyrocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.umiyrajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.umiyroł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.umiyroł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.umiyroł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.umiyrali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.umiyraliście; żeście umiyrali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.umiyrali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.umiyrała żech; umiyrałach; żech umiyrała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.umiyrała żeś; umiyrałaś; żeś umiyrała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.umiyrała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..umiyrały my; my umiyrały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. umiyrałyście; żeście umiyrały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.umiyrały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.umiyrało żech; żech umiyrało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.umiyrało żeś; żeś umiyrało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.umiyrało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech umiyroł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś umiyroł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł umiyroł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my umiyrali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście umiyrali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli umiyrali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech umiyrała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś umiyrała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była umiyrała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my umiyrały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście umiyrały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były umiyrały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech umiyrało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś umiyrało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było umiyrało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . umiyrej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech umiyro
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.umiyrejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech umiyrajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. umiyroł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. umiyroł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.umiyroł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.umiyrali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. umiyrali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.umiyrali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.umiyrała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
umiyrała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.umiyrała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. umiyrały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.umiyrały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.umiyrały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. umiyrało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.umiyrało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.umiyrało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych umiyroł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś umiyroł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by umiyroł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my umiyrali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście umiyrali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by umiyrali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych umiyrała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś umiyrała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by umiyrała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my umiyrały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście umiyrały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by umiyrały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych umiyrało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś umiyrało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by umiyrało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda umiyroł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz umiyroł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie umiyroł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy umiyrali; bydymy umiyrać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie umiyrali; bydziecie umiyrać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm zawiyrali; bydōm umiyrać
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda umiyrała; byda umiyrać
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz umiyrała; bydziesz umiyrać
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie umiyrała; bydzie umiyrać
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy umiyrały; bydymy umiyrać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie umiyrały; bydziecie umiyrać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm umiyrały; bydōm umiyrać
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda umiyrało; byda umiyrać
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz umiyrało; bydziesz umiyrać
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie umiyrało; bydzie umiyrać
imies. przym. czynny-
imies. przym. bierny-
rzeczownik odczasown.umiyrani
Rybnik

POL: umierać, dotyczy jedynie śmierci ludzi.

 

SI: Idź, zajrzij tam na starzika, bo zaś tam umiyro. Za chwila puda z ôbiadym, to sie tam podziwōm. Ôn już tak trzidziyści lot umiyro.

PL: Idź, zajrzyj tam na dziadka, bo znowu tam umiera. Za chwilę pójdę z obiadem, to tam popatrzę. On już tak trzydzieści lat umiera.

 

SI: U nas sam ôstatnio dużo ludzi umiyro, praje dziynnie je jakiś pogrzyb.

PL: U nas tutaj ostatnio dużo ludzi umiera, prawie codziennie jest jakiś pogrzeb.

 

SI: Zaś locesz z gołōm głowōm, a jutro bydziesz umiyrała.

PL: Znowu biegasz z gołą głową, a jutro będziesz umierała.

 

 

Podej dalij…