umrzyć

umrzyć (sie) – umrzeć (pol.)

bezokolicznikumrzyć
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.umrza
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.umrzesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.umrze
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.umrzymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.umrzecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.umrzōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.umrzōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.umrzōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.umrzōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.umrzyli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.umrzyliście; żeście umrzyli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.umrzyli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.umrzyła żech; umrzyłach; żech umrzyła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.umrzyła żeś; umrzyłaś; żeś umrzyła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.umrzyła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..umrzyły my; my umrzyły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. umrzyłyście; żeście umrzyły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.umrzyły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.umrzyło żech; żech umrzyło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.umrzyło żeś; żeś umrzyło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.umrzyło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech umrzōł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś umrzōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł umrzōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my umrzyli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście umrzyli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli umrzyli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech umrzyła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś umrzyła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była umrzyła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my umrzyły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście umrzyły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były umrzyły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech umrzyło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś umrzyło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było umrzyło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . umrzij
tr. rozk. l. poj 3. os.niech umrze
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.umrzijcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech umrzōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. umrzōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. umrzōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.umrzōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.umrzyli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. umrzyli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.umrzyli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.umrzyła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
umrzyła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.umrzyła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. umrzyły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.umrzyły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.umrzyły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. umrzyło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.umrzyło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.umrzyło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych umrzōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś umrzōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by umrzōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my umrzyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście umrzyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by umrzyli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych umrzyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś umrzyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by umrzyła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my umrzyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście umrzyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by umrzyły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych umrzyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś umrzyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by umrzyło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. -os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyumrzyty
rzeczownik odczasown.umrzyci
Rybnik

POL: umrzeć – dotyczy śmierci ludzi.

 

Jak jo umrza, to pochowejcie mie w tej czornej jakli.

Bezmała umrzyła staro Cipino, trza by iś na rōżaniec rzykać.

Jak my kedy umrzymy, to nasze dzieci już sie niy bydōm wcale znały.

 

Podej dalij…