uniyś

uniyś (sie) – unieść (pol.)

bezokolicznikuniyś
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.uniesa
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.uniesiesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.uniesie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.uniesymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.uniesiecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.uniesōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.uniōs żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.uniōs żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.uniōs
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.uniōśli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.uniōśliście; żeście uniōśli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.uniōśli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.uniōsła żech; uniōsłach; żech uniōsła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.uniōsła żeś; uniōsłaś; żeś uniōsła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.uniōsła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..uniōsły my; my uniōsły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. uniōsłyście; żeście uniōsły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.uniōsły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.uniōsło żech; żech uniōsło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.uniōsło żeś; żeś uniōsło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.uniōsło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech uniōs
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś uniōs
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł uniōs
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my uniōśli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście uniōśli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli uniōśli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech uniōsła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś uniōsła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była uniōsła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my uniōsły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście uniōsły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były uniōsły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech uniōsło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś uniōsło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było uniōsło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . uniyś
tr. rozk. l. poj 3. os.niech uniesie
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.uniyście
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech uniesōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. uniōs bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. uniōs byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.uniōs by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.uniōśli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. uniōśli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.uniōśli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.uniōsła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
uniōsła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.uniōsła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. uniōsły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.uniōsły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.uniōsły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. uniōsło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.uniōsło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.uniōsło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych uniōs
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś uniōs
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by uniōs
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my uniōśli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście uniōśli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by uniōśli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych uniōsła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś uniōsła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by uniōsła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my uniōsły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście uniōsły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by uniōsły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych uniōsło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś uniōsło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by uniōsło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m.
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos.
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż.
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n.
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyuniesiōny
rzeczownik odczasown.uniesiyni
Rybnik

 

Terazki musisz iś chwila po nōżkach, bo jo cie dalij niy unies.

Uniesiesz te dwa kible naroz?

Weznymy se jedyn koszyk, bo wiyncyj niy uniesymy naroz.

 

Podej dalij…