upōminać

upōminać (sie) – upominać, zwracać uwagę (pol.)

bezokolicznikupōminać
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.upōminōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.upōminosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.upōmino
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.upōminōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.upōminocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.upōminajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.upōminoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.upōminoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.upōminoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.upōminali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.upōminaliście; żeście upōminali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.upōminali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.upōminała żech; upōminałach; żech upōminała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.upōmnała żeś; upōminałaś; żeś upōminała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.upōminała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..upōminały my; my upōminały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. upōminałyście; żeście upōminały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.upōminały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.upōminało żech; żech upōminało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.upōminało żeś; żeś upōminało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.upōminało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech upōminoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś upōminoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł upōminoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my upōminali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście upōminali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli upōminali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech upōminała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś upōminała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była upōminała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my upōminały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście upōminały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były upōminały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech upōminało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś upōminało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było upōminało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . upōminej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech upōmino
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.upōminejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech upōminajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. upōminoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. upōminoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.upōminoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.upōminali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. upōminali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.upōminali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.upōminała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
upōminała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.upōminała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. upōminały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.upōminały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.upōminały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. upōminało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.upōminało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.upōminało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych supōminoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś upōminoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by upōminoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my upōminali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście upōminali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by upōminali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych upōminała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś upōminała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by upōminała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my upōminały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście upōminały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by upōminały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych upōminało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś upōminało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by upōminało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda upōminoł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz upōminoł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie upōminoł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy upōminali; bydymy upōminać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie upōminali; bydziecie upōminać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm upōminali; bydōm upōminać
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda upōminała; byda upōminać
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz upōminała; bydziesz upōminać
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie upōminała; bydzie upōminać
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy upōminały; bydymy upōminać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie upōminały; bydziecie upōminać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm upōminały; bydōm upōminać
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda upōminało; byda upōminać
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz upōminało; bydziesz upōminać
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie upōminało; bydzie upōminać
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyupōminany
rzeczownik odczasown.upōminani
Rybnik

POL: (1) upominać kogoś, zwracać komuś uwagę; (2) upominać się o coś, dopominać się.

 

SI: Ônego możesz sztyjc upōminać, a ôn za piynć minut robi to samo.

PL: Jego możesz ciągle upominać, a on za pięć minut robi to samo.

 

SI: Musisz sie sztyjc upōminać ô ta ksiōnżka, aż ci jōm wrōci.

PL: Musisz się ciągle upomiać o tę książkę, żeby ci ją zwrócił.

 

SI: Upōminej go, co pudzie po tretuarze, a niy po szosyji.

PL: Zwracaj mu uwagę, żeby szedł po chodniku, a nie po drodze.

 

 

 

 

Podej dalij…