urosnyć

urosnyć (sie) – urosnąć (pol.)

bezokolicznikurosnyć
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.urosna
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.urośniesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.urośnie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.urosnymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.urośniecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.urosnōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.urosnōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.urosnōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.urosnōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.urośli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.urośliście; żeście urośli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.urośli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.urosła żech; urosłach; żech urosła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.urosła żeś; urosłaś; żeś urosła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.urosła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..urosły my; my urosły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. urosłyście; żeście urosły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.urosły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.urosło żech; żech urosło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.urosło żeś; żeś urosło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.urosło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech urosnōł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś urosnōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł urosnōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my urośli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście urośli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli urośli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech urosła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś urosła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była urosła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my urosły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście urosły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były urosły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech urosło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś urosło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było urosło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . urośnij
tr. rozk. l. poj 3. os.niech urośnie
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.urośnijcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech urosnōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. urosnōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. urosnōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.urosnōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.urośli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. urośli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.urośli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.urosła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
urosła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.urosła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. urosły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.urosły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.urosły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. urosło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.urosło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.urosło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych urosnōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś urosnōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by urosnōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my urośli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście urośli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by urośli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych urosła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś urosła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by urosła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my urosły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście urosły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by urosły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych urosło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś urosło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by urosło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyurosnyty
rzeczownik odczasown.urosnyci
Rybnik

 

Ale ci te dzieci urosły bez te pora lot.

Jak urośniesz, to bydziesz mōg robć, co bydziesz chciał.

Synku, kedy tyś tak urosnōł?

 

 

Podej dalij…