uruwać

uruwać (sie) – urywać (pol.)

bezokolicznikuruwać
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.uruwōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.uruwosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.uruwo
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.uruwōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.uruwocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.uruwajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.uruwoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.uruwoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.uruwoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.uruwali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.uruwaliście; żeście uruwali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.sruwali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.uruwała żech; uruwałach; żech uruwała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.uruwała żeś; uruwałaś; żeś uruwała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.uruwała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..uruwały my; my uruwały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. uruwałyście; żeście uruwały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.uruwały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.uruwało żech; żech uruwało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.uruwało żeś; żeś uruwało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.uruwało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech uruwoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś uruwoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł uruwoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my uruwali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście uruwali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli uruwali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech uruwała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś uruwała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była uruwała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my uruwały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście uruwały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były uruwały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech uruwało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś uruwało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było uruwało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . uruwej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech uruwo
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.uruwejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech uruwajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. uruwoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. uruwoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.uruwoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.uruwali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. uruwali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.uruwali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.uruwała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
uruwała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.uruwała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. uruwały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.uruwały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.uruwały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. uruwało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.uruwało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.uruwało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych uruwoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś uruwoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by uruwoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my uruwali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście uruwali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by uruwali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych uruwała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś uruwała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by uruwała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my uruwały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście uruwały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by uruwały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych uruwało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś uruwało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by uruwało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyuruwany
rzeczownik odczasown.uruwani
Rybnik

 

Niy uruwej tego knefla, bo go stracisz. Jutro ci go prziszyja.

Keryś mi sam uruwo te kwiotki w nocy, musza se tego prziwachować.

 

Podej dalij…