urwać

urwać (sie) – urwać, zerwać (pol.)

bezokolicznikurwać
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.urwia
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.urwiesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.urwie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.urwiymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.urwiecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.urwiōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.urwoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.urwoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.urwoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.urwali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.urwaliście; żeście urwali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.urwali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.urwała żech; urwałach; żech urwała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.urwała żeś; urwałaś; żeś urwała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.urwała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..urwały my; my urwały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. urwałyście; żeście urwały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.urwały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.urwało żech; żech urwało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.urwało żeś; żeś urwało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.urwało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech urwoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś urwoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł urwoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my urwali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście urwali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli urwali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech urwała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś urwała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była urwała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my urwały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście urwały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były urwały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech urwało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś urwało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było urwało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . urwej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech urwie
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.urwejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech urwiōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. urwoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. urwoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.urwoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.urwali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. urwali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.urwali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.urwała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
urwała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.urwała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. urwały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.urwały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.urwały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. urwało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.urwało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.urwało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych urwoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś urwoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by urwoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my urwali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście urwali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by urwali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych urwała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś urwała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by urwała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my urwały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście urwały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by urwały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych urwało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś urwało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by urwało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyurwany
rzeczownik odczasown.urwani
Rybnik

 

Niy wiym już jako uwiōnzać tego psa, ôn wszystki lańcuchy urwie.

Dej pozōr, aż tego hynkla niy urwiesz.

Co to terazki robiōm za sznōrki do strzewikōw, trocha żech pociōngnōł a żech jōm urwoł.

 

Podej dalij…