urzinać

urzynać (sie) – ucinać (pol.)

bezokolicznikurzinać
aspektniedok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.urzinōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.urzinosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.urzino
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.urzinōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.urzinocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.urzinajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.urzinoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.urzinoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.urzinoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.urzinali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.urzinaliście; żeście urzinali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.urzinali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.urzinała żech; urzinałach; żech urzinała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.urznała żeś; urzinałaś; żeś urzinała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.urzinała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..urzinały my; my urzinały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. urzinałyście; żeście urzinały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.urzinały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.urzinało żech; żech urzinało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.urzinało żeś; żeś urzinało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.urzinało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech urzinoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś urzinoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł urzinoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my urzinali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście urzinali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli urzinali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech urzinała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś urzinała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była urzinała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my urzinały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście urzinały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były urzinały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech urzinało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś urzinało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było urzinało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . urzinej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech urzino
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.urzinejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech urzinajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. urzinoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. urzinoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.urzinoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.urzinali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. urzinali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.urzinali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.urzinała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
urzinała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.urzinała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. urzinały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.urzinały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.urzinały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. urzinało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.urzinało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.urzinało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych urzinoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś urzinoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by urzinoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my urzinali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście urzinali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by urzinali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych urzinała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś urzinała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by urzinała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my urzinały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście urzinały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by urzinały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych urzinało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś urzinało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by urzinało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. byda urzinoł
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.bydziesz urzinoł
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.bydzie urzinoł
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. bydymy urzinali; bydymy urzinać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.bydziecie urzinali; bydziecie urzinać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.bydōm urzinali; bydōm urzinać
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.byda urzinała; byda urzinać
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.bydziesz urzinała; bydziesz urzinać
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. bydzie urzinała; bydzie urzinać
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.bydymy urzinały; bydymy urzinać
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.bydziecie urzinały; bydziecie urzinać
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.bydōm urzinały; bydōm urzinać
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. byda urzinało; byda urzinać
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
bydziesz urzinało; bydziesz urzinać
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.bydzie urzinało; bydzie urzinać
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyurzinany
rzeczownik odczasown.urzinani
Rybnik

 

Sam mosz nożyce a urzinej te kōńce, coby tak niy tyczały.

Te sztyngle trza urzinać a yno te kwiotki suszyć na tyj.

 

Podej dalij…