urznyty

urznyty – ucięty (pol.)

imiesłów przymiotn. biernyurznyty
Mn. l. poj. r. m. (jaki?) Sam je...urznyty
Mn. l. poj. r. ż. (jako?) Sam je...urznyto
Mn. l. poj. r. n. (jaki?) Sam je...urznyte
Mn. l. mn. r. mos. (jacy? jaki?) Sam sōm... urznyci; urznyte
Mn. l. mn. r. nmos.(jaki?) Sam sōm...urznyte
Dop. l. poj. r. m. (jakigo?) Sam ni ma...urznytego
Dop. l. poj. r. ż. (jakij?) Sam ni ma...urznytej
Dop. l. poj. r. n. ( jakigo?) Sam ni ma...urznytego
Dop. l. mn. r. mos. (jakich?) Sam ni ma...urznytych
Dop. l. mn. r. nmos. (jakich?) Sam ni ma...urznytych
Cel. l. poj. r. m. (jakimu?) Dziwuja sie...urznytymu
Cel. l. poj. r. ż. (jakij?) Dziwuja sie...urznytej
Cel. l. poj. r. n. (jakimu?) Dziwuja sie... urznytymu
Cel. l. mn. r. mos. (jakim?) Dziwuja sie... urznytym
Cel. l. mn. r. nmos. (jakim?) Dziwuja sie...
urznytym
Bier. l. poj. r. mżyw. (jakigo?) Widza...urznytego
Bier. l. poj. r. mnżyw. (jaki? Widza... urznyty
Bier. l. poj. r. ż. (jako?) Widza..urznyto
Bier. l. poj. r. n. (jaki?) Widza... urznyte
Bier. l mn. r. mos. (jakich?)
Widza...
urznytych
Bier. l. mn r. nmos. (jaki?) Widza... urznyte
Narz. l. poj. r. m. (jakim?) Asza sie...
urznytym
Narz. l. poj. r. ż. (jakom?) Asza sie...urznytōm
Narz. l. poj. r. n. (jakim?) Asza sie...urznytym
Narz. l. mn. r. mos. (jakimi?) Asza sie...urznytymi
Narz. l. mn. r. nmos. (jakimi?) Asza sie...urznytymi
Msc. l. poj. r. m. (jakim?) Je żech we...urznytym
Msc. l. poj. r. ż. (jakij?) Je żech we..urznytej
Msc. l. poj. r. n. (jakim?) Je żech we...urznytym
Msc. l. mn. r. mos. (jakich?) Je żech we...urznytych
Msc. l. mn. r. nmos. (jakich?) Je żech we...urznytych
Wołacz. l. poj. r. m. Ty...urznyty
Wołacz. l. poj. r. ż. Ty...urznyto
Wołacz. l. poj. r. n. Ty... urznyte
Wołacz. l. mn. r. mos. Wy...urznyci; urznyte
Wołacz. l. mn. r. nmos. Wy...urznyte
stop. wyższy przymiotn.. -
przysłówek (jak? jako?)-

 

SI: Połōż tyn nōz, bo za chwila bydzie palec urznyty. cz: ur-znyty)

PL: Odłóż ten nóż, bo za chwilę będzie palec ucięty.

 

SI: Tej desce dej pokōj, bo już je urznyto na miara. (cz: ur-znyto)

PL: Tej deski nie ruszaj, bo już jest ucięta na wymiar.

Podej dalij…