uspać

uspać (sie) – uśpić (pol.)

bezokolicznikuspać
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.uśpia
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.uśpisz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.uśpi
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.uśpiymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.uśpicie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.uśpiōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.uspoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.uspoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.uspoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.uspali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.uspaliście; żeście uspali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.uspali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.uspała żech; uspałach; żech uspała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.uspała żeś; uspałaś; żeś uspała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.uspała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..uspały my; my uspały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. uspałyście; żeście uspały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.uspały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.uspało żech; żech uspało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.uspało żeś; żeś uspało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.uspało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech uspoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś uspoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł uspoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my uspali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście uspali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli uspali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech uspała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś upała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była uspała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my uspały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście uspały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były uspały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech uspało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś uspało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było uspało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . uspej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech uśpi
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.uspejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech uśpiōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. uspoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. uspoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.uspoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.uspali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. uspali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.uspali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.uspała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
uspała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.uspała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. uspały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.uspały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.uspały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. uspało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.uspało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.uspało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych uspoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś uspoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by uspoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my uspali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście uspali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by uspali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych uspała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś uspała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by uspała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my uspały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście uspały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by uspały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych uspało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś uspało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by uspało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -

cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyuspany
rzeczownik odczasown.uspani
Rybnik

 

Jo yno uśpia dziecko, a przida ci pōmōc.

Miała żech uspać dziołcha, a ôna mie uspała.

Wejź,uspej tegosynka, bo ôn już je śpiōncy

Podej dalij…