usuć

usuć (sie) – usypać (pol.)

bezokolicznikusuć
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.usuja
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.usujesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.usuje
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.usujymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.usujecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.usujōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.usuł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.usuł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.usuł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.usuli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.usuliście; żeście usuli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.usuli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.usuła żech; usułach; żech usuła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.usuła żeś; usułaś; żeś usuła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.usuła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..usuły my; my usuły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. usułyście; żeście usuły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.usuły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.usuło żech; żech usuło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.usuło żeś; żeś usuło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.usuło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech usuł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś usuł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł usuł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my usuli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście usuli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli usuli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech usuła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś usuła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była usuła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my usuły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście usuły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były usuły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech usuło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś usuło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było usuło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . usuj
tr. rozk. l. poj 3. os.niech usuje
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.usujcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech usujōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. usuł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. usuł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.usuł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.usuli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. usuli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.usuli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.usuła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
usuła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.usuła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. usuły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.usuły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.usuły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. usuło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.usuło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.usuło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych usuł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś usuł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by usuł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my usuli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście usuli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by usuli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych usuła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś usuła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by usuła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my usuły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście usuły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by usuły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych usuło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś usuło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by usuło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyusuty
rzeczownik odczasown.usuci
Rybnik

 

Usuj mi trocha cukru,bo żech se zapōmnioł. Jutro ci wrōca.

Kedyś my sam mieli zielōne łōnki, a teraz nōm usuli yno grubski hołdy.

Usujcie trocha tego ôbiylo z tego miecha, bo go niy idzie ani zawiōnzać.

 

Podej dalij…