uszczypnyć

uszczypnyć (sie) – uszczypnąć (pol.)

bezokolicznikuszczypnyć
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.uszczypna
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.uszczypniesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.uszczypnie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.uszczypnymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.uszczypniecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.uszczypnōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.uszczypnōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.uszczypnōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.uszczypnōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.uszczypli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.uszczypliście; żeście uszczypli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.uszczypli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.uszczypła żech; uszczypłach; żech uszczypła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.uszczypła żeś; uszczypłaś; żeś uszczypła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.uszczypła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..uszczypły my; my uszczypły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. uszczypłyście; żeście uszczypły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.uszczypły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.uszczypło żech; żech uszczypło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.uszczypło żeś; żeś uszczypło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.uszczypło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech uszczypnōł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś uszczypnōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł uszczypnōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my uszczypli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście uszczypli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli usczypli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech uszczypła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś uszczypła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była uszczypła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my uszczypły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście uszczypły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były uszczypły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech uszczypło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś uszczypło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było uszczypło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . uszczypnij
tr. rozk. l. poj 3. os.niech uszczypnie
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.uszczypnijcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech uszczypnōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. uszczypnōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. uszczypnōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.uszczypnōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.uszczypli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. uszczypli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.uszczypli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.uszczypła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
uszczypła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.uszczypła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. uszczypły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.uszczypły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.uszczypły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. uszczypło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.uszczypło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.uszczypło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych uszczypnōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś uszczypnōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by uszczypnōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my uszczypli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście uszczypli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by uszczypli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych uszczypła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś uszczypła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by uszczypła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my uszczypły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście uszczypły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by uszczypły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych uszczypło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś uszczypło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by uszczypło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyuszczypnyty
rzeczownik odczasown.uszczypnyci
Rybnik

 

Jeszcze roz jōm uszczypniesz, to dostaniesz ôdy mie.

Dej pozōr, aże cie tyn gōnsiōr niy  uszczypnie.

Uszczypnōł żech sie klyszczami w palec.

 

 

Podej dalij…