utopić

utopić (sie) – utopić (pol.)

bezokolicznikutopić
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.utopia
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.utopisz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.utopi
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.utopiymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.utopicie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.utopiōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.utopiōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.utopiōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.utopiōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.utopiyli my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.utopiyliście; żeście utopiyli
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.utopiyli
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.utopiyła żech; utopiyłach; żech utopiyła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.utopiyła żeś; utopiyłaś; żeś utopiyła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.utopiyła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..utopiyły my; my utopiyły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. utopiyłyście; żeście utopiyły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.utopiyły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.utopiyło żech; żech utopiyło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.utopiyło żeś; żeś utopiyło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.utopiyło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech utopiōł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś utopiōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł utopiōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my utopiyli
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście utopiyli
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli utopiyli
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech utopiyła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś utopiyła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była utopiyła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my utopiyły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście utopiyły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były utopiyły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech utopiyło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś utopiyło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było utopiyło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . utop
tr. rozk. l. poj 3. os.niech utopi
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.utopcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech utopiōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. utopiōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. utopiōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.utopiōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.utopiyli by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. utopiyli byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.utopiyli by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.utopiyła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
utopiyła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.utopiyła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. utopiyły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.utopiyły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.utopiyły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. utopiyło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.utopiyło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.utopiyło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych utopiōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś utopiōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by utopiōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my utopiyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście utopiyli
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by utopiyli
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych utopiyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś utopiyła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by utopiyła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my utopiyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście utopiyły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by utopiyły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych utopiyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś utopiyło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by utopiyło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyutopiōny
rzeczownik odczasown.utopiyni
Rybnik

 

SI: Dejcie pozōr, aż sie tam kaj niy utopicie w tej rzyce.

PL: Uważajcie, żeby się tam gdzieś nie utopić w tej rzece.

 

SI: Bezmala sie tam ôtok jakiś chłop bōł utopiōł w tym stawie.

PL: Podobno jakiś mężczyzna sie tam ostatnio utopił w tym stawie.

 

Podej dalij…