utrzimać

utrzimać (sie) – utrzymać (pol.)

bezokolicznikutrzimać
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.utrzimia
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.utrzimiesz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.utrzimie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.utrzimiymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.utrzimiecie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.utrzimiōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.utrzimoł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.utrzimoł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.utrzimoł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.utrzimali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.utrzimaliście; żeście utrzimali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.utrzimali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.utrzimała żech; utrzimałach; żech utrzimała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.utrzimała żeś; utrzimałaś; żeś utrzimała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.utrzimała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..utrzimały my; my utrzimały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. utrzimałyście; żeście utrzimały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.utrzimały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.utrzimało żech; żech utrzimało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.utrzimało żeś; żeś utrzimało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.utrzimało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech utrzimoł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś utrzimoł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł utrzimoł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my utrzimali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście utrzimali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli utrzimali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech utrzimała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś utrzimała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była utrzimała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my utrzimały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście utrzimały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były utrzimały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech utrzimało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś utrzimało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było utrzimało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . utrzimej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech utrzimie
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.utrzimejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech utrzimiōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. utrzimoł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. utrzimoł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.utrzimoł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.utrzimali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. utrzimali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.utrzimali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.utrzimała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
utrzimała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.utrzimała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. utrzimały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.utrzimały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.utrzimały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. utrzimało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.utrzimało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.utrzimało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych utrzimoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś utrzimoł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by utrzimoł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my utrzimali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście utrzimali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by utrzimali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych utrzimała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś utrzimała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by utrzimała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my utrzimały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście utrzimały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by utrzimały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych utrzimało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś utrzimało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by utrzimało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyutrzimany
rzeczownik odczasown.utrzimani
Rybnik

 

Prziwiōnż ta ruła we wiyncyj miejscach, bo tyn jedyn drōt jōm niy utrzimie.

Musisz chwila iś po nōżkach, bo żeś je za ciynżki, a jo cie wiyncyj niy utrzimia.

Trzimali my we dwōch tego byka, ale my go niy utrzimali, bo sie nōm wyrwoł.

Podej dalij…