uwarzić

uwarzić (sie) – ugotować (pol.)

[table id=2403 /

 

Co ci uwarzić dzisiej na ôbiod?

Jutro uwarza wōm wodziōnki.

Starko, uwarzicie dzisiej ôbiod, bo my chcymy iś do pola siyc reż?

 

Podej dalij…