uwierzić

uwierzić – uwierzyć, zaufać (pol.)

bezokolicznikuwierzić
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.uwierza
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.uwierzisz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.uwierzi
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.uwierzymy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.uwierzicie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.uwierzōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.uwierzōł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.uwierzōł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.uwierzōł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.uwierzili my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.uwierziliście; żeście uwierzili
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.uwierzili
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.uwierziła żech; uwierziłach; żech uwierziła
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.uwierziła żeś; uwierziłaś; żeś uwierziła
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.uwierziła
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..uwierziły my; my uwierziły
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. uwierziłyście; żeście uwierziły
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.uwierziły
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.uwierziło żech; żech uwierziło
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.uwierziło żeś; żeś uwierziło
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.uwierziło
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech uwierzōł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś uwierzōł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł uwierzōł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my uwierzili
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście uwierzili
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli uwierzili
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech uwierziła
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś uwierziła
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była uwierziła
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my uwierziły
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście uwierziły
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były uwierziły
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech uwierziło
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś uwierziło
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było uwierziło
tr. rozk. l. poj. 2. os. . uwierz
tr. rozk. l. poj 3. os.niech uwierzi
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.uwierzcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech uwierzōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. uwierzōł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. uwierzōł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.uwierzōł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.uwierzili by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. uwierzili byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.uwierzili by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.uwierziła bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
uwierziła byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.uwierziła by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. uwierziły by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.uwierziły byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.uwierziły by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. uwierziło bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.uwierziło byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.uwierziło by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych uwierzōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś uwierzōł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by uwierzōł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my uwierzili
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście uwierzili
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by uwierzili
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych uwierziła
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś uwierziła
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by uwierziła
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my uwierziły
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście uwierziły
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by uwierziły
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych uwierziło
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś uwierziło
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by uwierziło
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. bierny-
rzeczownik odczasown.uwierzyni
Rybnik

POL: (1) uwierzyć w coś; (2) zaufać komuś.

 

SI: Jo ci  niy uwierza, podwiyl mi tego niy pokożesz.

SI: Ja ci nie uwierzę, dopóki nie pokażesz mi tego.

 

SI: Uwierz mi, że to je za daleko, coby iś piechty.

PL: Uwierz mi, że to jest zbyt daleko, żeby iść piechotą.

 

 

Podej dalij…