uzbiyrać

uzbiyrać (sie) – uzbierać, zebrać (pol.)

bezokolicznikuzbiyrać
aspektdok.
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 1.uzbiyrōm
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 2.uzbiyrosz
cz. ter. /nieprzeszły l. poj. 3.uzbiyro
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 1.uzbiyrōmy
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 2.uzbiyrocie
cz. ter. /nieprzeszły l. mn. 3.uzbiyrajōm
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. m.uzbiyroł żech
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. m.uzbiyroł żeś
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. m.uzbiyroł
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.uzbiyrali my
cz. przesz. l. mn. 2. os. r.mos.uzbiyraliście; żeście uzbiyrali
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.uzbiyrali
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.uzbiyrała żech; uzbiyrałach; żech uzbiyrała
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.uzbiyrała żeś; uzbiyrałaś; żeś uzbiyrała
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. ż.uzbiyrała
cz. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos..uzbiyrały my; my uzbiyrały
cz. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos. uzbiyrałyście; żeście uzbiyrały
cz. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos.uzbiyrały
cz. przesz. l. poj. 1. os. r. n.uzbiyrało żech; żech uzbiyrało
cz. przesz. l. poj. 2. os. r. n.uzbiyrało żeś; żeś uzbiyrało
cz. przesz. l. poj. 3. os. r. n.uzbiyrało
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. m.bōł żech uzbiyroł
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. m.
bōł żeś uzbiyroł
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł uzbiyroł
cz. zaprzesz. l. mn. 1.os. r mos. byli my uzbiyrali
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. mos. byliście uzbiyrali
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli uzbiyrali
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. ż.była żech uzbiyrała
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. ż. była żeś uzbiyrała
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. ż.była uzbiyrała
cz. zaprzesz. l. mn. 1. os. r. nmos. były my uzbiyrały
cz. zaprzesz. l. mn. 2. os. r. nmos.
byłyście uzbiyrały
cz. zaprzesz. l. mn. 3. os. r. nmos.były uzbiyrały
cz. zaprzesz. l. poj. 1. os. r. n.było żech uzbiyrało
cz. zaprzesz. l. poj. 2. os. r. n.było żeś uzbiyrało
cz. zaprzesz. l. poj. 3. os. r. n.było uzbiyrało
tr. rozk. l. poj. 2. os. . uzbiyrej
tr. rozk. l. poj 3. os.niech uzbiyro
tr. rozk. l. mn. 1. os. -
tr. rozk. l. mn. 2. os.uzbiyrejcie
tr. rozk. l. mn. 3. os.niech uzbiyrajōm
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. m. uzbiyroł bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. m. uzbiyroł byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. m.uzbiyroł by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos.uzbiyrali by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. mos. uzbiyrali byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. mos.uzbiyrali by
tr. przyp. ter. l. poj, 1. os. r. ż.uzbiyrała bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. ż.
uzbiyrała byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. r. ż.uzbiyrała by
tr. przyp. ter. l. mn. 1. os. r. mos. uzbiyrały by my
tr. przyp. ter. l. mn. 2. os. r. nmos.uzbiyrały byście
tr. przyp. ter. l. mn. 3. os. r. nmos.uzbiyrały by
tr. przyp. ter. l. poj. 1. os. r. n. uzbiyrało bych
tr. przyp. ter. l. poj. 2. os. r. n.uzbiyrało byś
tr. przyp. ter. l. poj. 3. os. l. poj. r. n.uzbiyrało by
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. m. bōł bych uzbiyroł
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. m.bōł byś uzbiyroł
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. m.bōł by uzbiyroł
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. mos.byli by my uzbiyrali
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. mos.byli byście uzbiyrali
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. mos.byli by uzbiyrali
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. ż.była bych uzbiyrała
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. ż.była byś uzbiyrała
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. ż. była by uzbiyrała
tr. przyp. przesz. l. mn. 1. os. r. nmos.były by my uzbiyrały
tr. przyp. przesz. l. mn. 2. os. r. nmos.były byście uzbiyrały
tr. przyp. przesz. l. mn. 3. os. r. nmos. były by uzbiyrały
tr. przyp. przesz. l. poj. 1. os. r. n. było bych uzbiyrało
tr. przyp. przesz. l. poj. 2. os. r. n. było byś uzbiyrało
tr. przyp. przesz. l. poj. 3. os. r. n.było by uzbiyrało
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. m. -
cz. przysz. złoż l. poj. 2. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. m.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. mos. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. mos.-
cz. przysz. złoż. l. poj 1. os. r. ż.-
cz. przysz. złoż. l.poj. 2. os. r. ż.-
cz. przysz. złoz. l. poj. 3. os. r. ż. -
cz. przysz. złoż. l. mn. 1. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 2. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. mn. 3. os. r. nmos.-
cz. przysz. złoż. l. poj. 1. os. r. n. -
cz. przysz. złoż. l. poj. 2. os. r. n.
-
cz. przysz. złoż. l. poj. 3. os. r. n.-
imies. przym. czynny-
imies. przym. biernyuzbiyrany
rzeczownik odczasown.uzbiyrani
Rybnik

 

Jak se uzbiyrosz na auto, to ze kupisz, ale jo ci niy dōm na ni.

Chca se uzbiyrać na nowe auto, a te stare dać synkowi.

Kedy sie chcesz żynić? Jak uzbiyrōm na weseli.

Podej dalij…